Text Box: 	Podnaponski relej UVR-x

             UVR-x  podnaponski relej je uređaj namijenjen za upotrebu u zaštitnim i upravljačkim krugovima. Ugrađuje se u ormariće za vanjsku i unutrašnju montažu.Proizvodi se u izvedbama:trofazni(x=3) i jednofazni(x=1) za izmjeničnu mrežu,oba  za izmjenično mrežno napajanje neovisno o mjerenim naponima.Naponski nivo i vremensko kašnjenje se podešava pomoću potenciometara na prednjoj strani uređaja. Nadzirani napon(i) se stalno mjeri i uspoređuje s postavljenim kontrolnim naponom u opsegu namještanja 150V-250V,50Hz ,uz uvjet zajedničkog nul-potencijala pojnog i mjerenog(ih) napona.

             Izlazni relej je aktiviran ukoliko su svi  priključeni nadzirani naponi veći od kontrolnog napona i to predstavlja normalno stanje - zatvoren je radni kontakt 11/14. Ovo stanje se mijenja ako relej izgubi napajanje ili u slučaju kvara releja (alarmno stanje u slučaju kvara nadzornog uređaja) te u normalnom radu kad bilo koji od nadziranih napona bude manji od kontrolnog napona u trajanju duljem od namještenog vremena kašnjenja prorade t (0,1 do 10 s)-alarmno “podnaponsko”stanje. Ukoliko podnaponsko stanje traje kraće od namještenog vremena kašnjenja, relej ostaje aktivan (zatvoren radni kontakt 11/14). Kod uspostave ponovnog normalnog stanja nakon što je relej signalizirao "podnaponsko stanje" (zatvoren mirni kontakt 11/12), aktivacija releja kasni namješteno vrijeme t (0,1-10 s).Zeleni LED signalizira prisutnost napona napajanja, crveni led signalizira podnaponsko - alarmno stanje.

             Ovaj uređaj je izrađen u CMOS tehnologiji, što zajedno s ugrađenim komponentama za zaštitu uređaja od mrežnih prenapona i smetnji osigurava dugotrajan točan i pouzdan rad.Uređaj je otporan na izobličenja nadziranih napona(od fazne regulacije napona).

             Uređaj je projektiran, proizveden i ispitan u skladu s hrvatskim normama

Text Box: 	Tehnički podaci

UVR-x

 

Potrošnja: max 2 VA

Napon napajanja Up : 230V,50 Hz

Tolerancija napona napajanja: -35% do + 10% Up

Nadzirani napon:   x=1           1 x 230 V, 50 Hz

                                  x=3           3 x 230 V, 50 Hz

Opseg postavljanja nadziranog napona Un : 150 - 250 V,50Hz

Opseg postavljanje kašnjenja t :prorada/povrat 0,1 - 10 s Stabilnost: max 0,01% / oC

Histereza: 10 V

Relejni izlaz: preklopni  kontakt; 0,1 A, 230 V

Test izolacije: 2500 V, 50 Hz, 60 s

Uvjeti okoline: od -25 do + 55 oC,kl. F rel. vl.Kućište: 45 x 78 x 125 mm, samogasivo

Pričvršćenje: na šinu 35 mm, ( EN 50022 )

Sukladnost normama:HRN EN 60065,HRN EN 55014-1,

HRN EN 55014-2,HRN EN 61000-3-2,HRN EN 61000-3-3