Text Box: 	Mjerni pretvarač svjetlosnog toka MPLx

             Mjerni pretvarač svjetlosnog toka-rasvjetljenosti/luminancije MPLx je uređaj koji pretvara količinu prihvaćene svjetlosti u analogni mjerni signal proporcionalan rasvjetljenosti/sjajnosti na mjernom mjestu. Uređaj je moguće primjeniti za različite svrhe, a izveden je posebno za upravljanje prilagodne rasvjete tunela.Izrađuje se za različite mjerne opsege, tipski ili po zahtjevu.Standardno 4 - 20 mA = 0 - 60 kLux. Uređaj daje mjerni izlazni signal preko analognog izlaza 4 - 20 mA koji je ulazni signal za uređaj koji upravlja rasvjetom (elReg-PRO-CT).

             A-Uređaj MPLx u izvedbi za mjerenje rasvjetljenosti nema optike, već senzor  obuhvaća sav tok koji na njega pada. Poklopac uređaja ima prozirni disperzor svjetla, a uređaj se može montirati u bilo kojem položaju (nagibu).

             B-Uređaju  MPLx u izvedbi za mjerenje luminancije, prigrađen je zaslon otvora 20o.

 

             Ožičenje je dvožilno.Uređaj je predviđen za montažu na konzolu ili stup s vlasitom priključnom kutijom.

 

Ožičenje do uređaja treba izvesti s dvožilnim (2) oklopljenim kabelom 1,5 mm2 .Montira se na konzolu ili stupni nosač koji treba imati prospojnu razvodnu kutiju.

Text Box: 	Tehnički podaci

MPLx

 

Potrošnja:                                0,05 W

Napon napajanja Us:            24 V =

Tolerancija  napajanja:         -15% do + 10% Us

Mjerni opseg:                          A=0 - 60000 Lux;B=0-4200 cd/m2

Mjerni izlaz:                             4 - 20 mA ( 1 - 5 V; 2 - 10 V )

Test izolacije:                          2500 V, 50 Hz, 60 s

Uvjeti okoline:                         od - 25 oC do + 50 oC

Kućište:                                     125x155x53mm, inox - IP67

Pričvršćenje:                           na konzolu ili nosač vijkom  M 5

 

                 Uređaj je projektiran, proizveden i ispitan u skladu s hrvatskim normama;

 

 

Text Box: 	Izvedba