Text Box: 	Elektronički regulator napona emReg N

          Elektronički regulator napona emReg N je uređaj za pulsno-širinski moduliranu regulaciju napona instalacija napajanih iz javne ili privatne distributivne mreže (pojne točke),posredstvom dodatnog naponskog transformatora TRN kao serijskog naponskog izvora. Pomoću elektroničkog regulatora napona emReg N se upravlja smjerom i veličinom struje u primarnom namotu transformatora,te tako i efektivnom vrijednošću napona sekundara transformatora,tako da se napon sekundara transformatora superponira pojnom naponu iz mreže,praktično bez faznog pomaka i izobličenja.

             emReg N ima vlastitu bazu trajnih¸memoriranih parametara zaštite te implementirane automatske samozaštitne i dijagnostičke funkcije..Memorija parametara je dostupna ovlaštenom serviseru putem  osobnog računala(laptop ),sa za tu namjenu,ugrađenim  specijalnim programskim alatom,koji nije predviđen za uporabu od strane opslužnog osoblja.                                                                                                               Regulator je nije potrebno štititi od kratkog spoja,jer ima ugrađenu vlastitu aktivnu I superbrzu zaštitu samoisključenjem.Zaštitne funkcije su:automatsko resetiranje prorade zaštite kod kratkotrajnih prenapona i preopterećenja, automatsko premoštenje regulatora u slučaju kvara regulatora ili prorade zaštita, zaštita od tranzijentnih mrežnih prenapona, zaštita od nadstruje i struje kratkog spoja,temperaturne zaštite i neispravnog rada okružja.Svaka od navedenih zaštitnih funkcija ima najmanje dva stupnja prorade.                                             Kod primjene regulatora kao stabilizatora postavljena vrijednost izlaznog napona je tvornički podešena i nepromjenjiva.Kod  primjene regulatora s mogućnosti promjene postavljene(vodeće)vrijednosti izlaznog napona,predviđena je promjena parametara putem procesorskog kontrolera PRO-RN koji ima interaktivno korisničko sučelje.                                                                                                                                                       Regulatori emReg N imaju kraću povijest uporabe,oko 2 godine za najstarije uređaje u našim realiziranim instalacijama,s vrlo dobrom pouzdanošću (manje od 2,5 % kvarova/god.) u neprekidnom radu(povijesni podatak iz prakse na bazi cca 100 faznih jedinica)na instalacijama s najvećom izloženošću teškim pogonskim i atmosferskim uvjetima(oscilacije napona,flicker,nadnaponski udari,bliski udari groma-nulovane instalacije s združenim uzemljenjem-PEN,kratki spojevi u instalaciji i dr.)

Text Box: 	Izvedbe

emReg N - 1 x 230V                    

Snaga/struja:                          1x4,0kW(kVA)/I=17,4A                           

Nazivni napon Un:                 230 V, 50 Hz

Tolerancija napona:              0,85 – 1,1 Un

Područje regulacije:              +/-  10(18)% Un*,nazavisnoa regulacija faza

Točnost regulacije:                +/-  0,5%

Unesena izobličenja:            THDu<0,2%

Ukupni gubici :                        <  175 W (In)

Vlastita potrošnja :                <  15 W

Uvjeti okoline:                   –25 do + 50 oC, kl. F rel.vl.

Dimenzije:                                250x300x175 mm

 

Podaci za TRNx:

Nominalna snaga max. sa:                  TRN 1=1x4 kVA (230/23V,50 Hz,17,4A)

                                                                    TRN 2=1x7 kVA (230/23V,50 Hz,34,8A)

                                                                    TRN 3=1x14 kVA (230/23V,50 Hz,65A)

                                                                    TRN 4=1x25 kVA (230/23V,50 Hz,130A)

Prigušenje: 60dB za osnovnu frekvenciju regulatora

              Trofazni stabilizator-regulator napona

              emReg N – 3x230V je trofazni regulator napona koji se proizvodi u  izvedbi s međusobno nezavisnom regulacijom triju faznih napona prema jednoj referentnoj vrijednosti,te se koriste tri uređaja emReg N –1x230V s pripadnim dodatnim transformatorom TRNx odgovarajuće prolazne snage,za svaku fazu po jedan;pri čemu je regulacija pojedinih faza nezavisna,jer svaki regulator ima svoj procesorski kontroler s nezavisnim funkcijama mjerenja i regulacije faznih napona.                             .

             Jednofazni stabilizator-regulator napona  

             emReg N – 1x230V je jednofazni kompaktni regulator napona predviđen za pogon u jednofaznom spoju sa naponskim transformatorom TRNx.Izlazni napon se regulira automatski pomoću procesorskog kontrolera,koji posjeduje funkcije mjerenja napona,upravljanja,zaštite,komunikacije i memorirane dijagnostike.                                                                                                                                                                                                                            

             Regulator je sukladan hrvatskim standardima HRN EN 60947-4-3:2005,HRN EN 60950-1:2005 , HRN EN 61000-3-2:2001 i HRN EN 61000-3-3:1997 i važećim propisima;zadovoljava uvjete HEP-a  i sukladan je sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi  namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005),Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005) te EU Direktivom 2004/108/EC.

Text Box: 	Tehnički podaci
Up Arrow Callout: NA VRH