Text Box: USPOREDBA SISTEMA REGULACIJE RASVJETE za plinom punjene izvore (HID)

Sistem regulacije

Fizikalni princip i karakteristika regulacije

Dobra svojstva

Loša svojstva

Područje primjene i ograničenja

Cijena/Isplativost

Isključivanje dijela izvora

Isključenje (dijela)snage na rasvjetnom mjestu

-grupno diskontinuirano(skokovito)

Jednostavno upravljanje(u pojnoj točki),visoka pouzdanost

Svjetlotehnički neprihvatljivo ako utječe na jednolikost rasvjetljenosti,potrebna instalacija sa strujnim krugom za svaku grupu trošila koja se isključuje

Nemogućnost automatske korekcije promjene mrežnog napona

Postojeće i nove instalacije javne rasvjete avenija i raskrižja s visokom rasvjetljenosti(najmanje dva izvora po rasvjetnom mjestu)

Visoka/Dobra(3)

Promjenom napona izvora preklapanjem izvoda predspojne naprave

Promjenom induktiviteta magnetske prigušnice mijenja se napon izvora

-pojedinačno diskontinuirano(skokovito)

Pogonska sigurnost osnovnog režima rada (neregulirano),

Vremenski programirano preklapanje i preklapanje  prijemnikom s mrežnom tonfrekventnom komandom (MTK)nepouzdano,preklapanje pomoću upravljačkog vodiča ograničeno na nove instalacije

Nemogućnost automatske korekcije promjene mrežnog napona,

Nije za realizaciju više od jednog stupnja regulacije(50%)

U slučaju neispravnosti degradirana funkcija i/ili ušteda

Vrijeme i troškovi popravaka veliki

Postojeće i nove instalacije javne rasvjete niže razine služnosti

Niska/Vrlo dobra(4)

Promjenom napona izvora elektroničkom regulabilnom prigušnicom

Promjena napona izvora

-pojedinačno kontinuirano

Povećanje efikasnosti i vijeka uporabe izvora,uz primjenu mikrokontrolera s komunikaciju kroz pojne vodove omogućuje potpunu pojedinačnu dijagnostiku i regulaciju svakog izvora,manja masa svjetiljke

Pouzdanost i funkcionalna raspoloživost nedovoljni za konkurentnost,proizvođači ne mogu garancijom pokriti troškove zamjene neispravnih uređaja,visoki troškovi održavanja,odabir sustava smanjuje mogućnost nezavisnog odabira pojedinih elemenata rasvjetne instalacije(svjetiljke,sistema regulacije,sistema upravljanja)

U slučaju neispravnosti degradirana funkcija i/ili ušteda

Vrijeme i troškovi popravaka veliki

 

Postojeće i nove instalacije javne rasvjete avenija i raskrižja s visokom rasvjetljenosti,obvezno visoko ulaganje u sve dijelove instalacije-a)svjetiljke s elektroničkom predspojnom spravom i daljinskim nadzorom iste,b)razvodni ormar s komunikacijskom opremom za nadzor instalacije i komunikaciju s centrom za daljinski nadzor,c)centar za daljinski nadzor i sustav bežične komunikacije,d)stručno osoblje za održavanje i upravljanje sustavom i instalacijom

Vrlo visoka/Loša(2)

Promjenom napona instalacije/svjetiljke/izvora-skokovito

Promjena napona instalacije preklapanjem(tyristor/triac) namota dodatnog/auto-transformatora u pojnoj točki-grupno diskontinuirano(skokovito)

ili u svjetiljci(stupu)-pojedinačno- diskontinuirano(skokovito)

Jednostavno upravljanje za grupni regulator-uklopni sat ili PLC

Prezahtjevno za realizaciju više od jednog stupnja regulacije(50%)

Problematično radi naponske osjetljivosti instalacije i ispada plinom punjenih izvora s izbojem (NaH/HPS,metalhalogeni), pojedinačno preklapanje pomoću upravljačkog vodiča ograničeno na nove instalacije

Nemogućnost automatske korekcije promjene mrežnog napona

U slučaju neispravnosti degradirana funkcija i/ili ušteda

Vrijeme i troškovi popravaka znatni 

Postojeće i nove instalacije javne rasvjete niže razine služnosti

Srednja/Dobra(3)

Promjenom napona instalacije-kontinuirano

Promjena napona instalacije elektroničkom regulacijom napona instalacije

a)serijski u glavnom strujnom krugu

b)paralelno pomoću dodatnog/auto-transformatora

u pojnoj točki promjenom omjera vođenja/nevođenja poluvođičkog ventila (IGBT)  visokom frekvencijom pulsno-širinski moduliranim signalom- grupno kontinuirano

Automatska korekcija promjene mrežnog napona,programabilno upravljanje(interaktivni PLC),automatske samozaštitne i dijagnostičke funkcije- pogonska sigurnost osnovnog režima rada (bypass),mogućnost dogradnje opreme za mjerenje uštede energije i opreme za daljinski nadzor(GSM)

Vrijeme i troškovi popravaka minimalni

Nema izobličenja mrežnog napona (THDu=0,2%)

Nema

Postojeće i nove instalacije javne rasvjete,ormar javne rasvjete ima sve funkcije uklopa i regulacije,visoka pouzdanost i jednostavno održavanje

Viša/Odlična(5)

Promjenom napona instalacije-kontinuirano

Promjena napona instalacije elektroničkom regulacijom napona instalacije u pojnoj točki-upravljanje  promjenom faznog kuta vođenja poluvodičkog ventila(tyristor,GTO thyristor, IGBT) -grupno kontinuirano

 

Automatsko ograničenje od porasta mrežnog napona, programabilno upravljanje(interaktivni PLC),automatske samozaštitne i dijagnostičke funkcije- pogonska sigurnost osnovnog režima rada (bypass),mogućnost dogradnje opreme za mjerenje uštede energije i opreme za daljinski nadzor(GSM)

Vrijeme i troškovi popravaka minimalni

Obvezno odstraniti kompenzacijske kondenzatore iz svjetiljaka i izvršiti kompenzaciju u ormaru regulacije(grupna kompenzacija)

Postojeće i nove instalacije javne rasvjete,ormar javne rasvjete ima sve funkcije uklopa i regulacije,visoka pouzdanost i jednostavno održavanje

Srednja/Odlična(5)

Promjenom napona instalacije-kontinuirano

Promjena napona instalacije elektromehaničkom regulacijom (koračajni ili servo elektromotor) paralelno pomoću dodatnog/auto-transformatora

u pojnoj točki- grupno kontinuirano

Automatska korekcija promjene mrežnog napona,programabilno upravljanje(interaktivni PLC),automatske samozaštitne i dijagnostičke funkcije- pogonska sigurnost osnovnog režima rada (bypass),mogućnost dogradnje opreme za opreme za daljinski nadzor(GSM)

Osjetljivost na bliske udare groma,potrebno pojačano održavanje(zahtjevno održavanje  elktromehaničkih dijelova)

Vrijeme i troškovi popravaka znatni,

 

Postojeće i nove instalacije javne rasvjete

Visoka/Vrlo dobra(4)

 

Up Arrow Callout: NA VRH