Text Box: 	Elektronički regulatori rasvjete emReg R
Text Box: 	Izvedbe
Text Box: 	Tehnički podaci

 Regulatori su sukladni hrvatskim standardima HRN EN 60947-4-3:2005,HRN EN 60950-1:2005 , HRN EN 61000-3-2:2001 i HRN EN 61000-3-3:1997 i važećim propisima-zadovoljava uvjete HEP-a  i sukladan je sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi  namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005),Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005) te EU Direktivom 2004/108/EC.

 

emReg R – 3x230V

 

  Snaga:       I=3x17,4A/3x4kW(kVA)

  Napajanje: 3x230 V,50 Hz

  Tolerancija napona:0,851,1 Un

  Točnost regulacije:+/- 0,2%

  Ukupni toplinski gubici:      < 5%

  Temperatura okoline: -25 - 50 o C

  Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.

  Dimenzije:250x300x175 mm

 

emReg R – 3x230V HAL

 

  Regulacija: PWM 0 - 100%  rasvijetljenosti kontinuirano

                     (minimum, max.ili fiksni nivo po zahtjevu

 

emReg R – 3x230V HQI

 

  Regulacija: PWM 60 - 100%  rasvijetljenosti kontinuirano

                     (minimum, max.ili fiksni nivo po zahtjevu

 

emReg R – 3x230V NaV

 

  Regulacija: PWM 50 - 100%  rasvijetljenostikontinuirano

                     (minimum, max.ili fiksni nivo po zahtjevu

 

 PR induktivni filter je trofazna prigušnica In=3x20A,prigušenja

                          60dB za osnovnu frekvenciju regulatora.

 

 emReg R – 3x230V /3xTRRn-xxx

 

  Snaga:       I=3x17,4A/3x4kW(kVA)

  Napajanje: 3x230 V,50 Hz

  Tolerancija napona:0,851,1 Un

  Točnost regulacije:+/- 0,2%

  Ukupni toplinski gubici:      < 5%

  Temperatura okoline: -25 - 50 o C

  Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.

  Dimenzije:250x300x175 mm

 

emReg R – 3x230V/3xTRRn(230/42V)  HQI

 

  Regulacija: PWM 60 - 100%  rasvijetljenosti kontinuirano

                     (minimum, max.ili fiksni nivo po zahtjevu

 

emReg R – 3x230V/3xTRRn(230/42V) NaV

 

  Regulacija: PWM 50 - 100%  rasvijetljenosti kontinuirano

                     (minimum, max.ili fiksni nivo po zahtjevu

 

Podaci za TRRn:

Prolazna/regulirana snaga max. sa:

TRR 1=1x2 kVA (230/42V,50 Hz,10A)

TRR 2=1x4 kVA (230/42V,50 Hz,20A)

TRR 3=1x7 kVA (230/42V,50 Hz,45A)

TRR 4=1x12 kVA(230/42V,50 Hz,75A)

Prigušenja: 60dB za osnovnu frekvenciju regulatora

 

 

 

             emReg R/xxx-3x230V je trofazni kompaktni  regulator predviđen za pogon bez dodatnog transformatora-pojačala snage i bez induktivnog filtera PR u slučaju nekompenziranih (žarna nit) rasvjetnih tijela ili  sa induktivnim filterom –prigušnicom PR u slučaju kompenziranih impedancija plinom punjenih rasvjetnih tijela do snaga max. 3x3,68kW(kVA) / 230V,50 Hz.Područje regulacije je 0-100% u izvedbi HAL,60-100% u izvedbi HQI,50-100% u izvedbu NaV/HPS kontinuirano ili programski

             emReg R/xxx-3x230V/TRRn je trofazni kompaktni regulator predviđen za pogon s dodatnim naponskim transformatorom TRR1 do TRR4 posebne izvedbe kojem se primari i sekundari spajaju serijski u zvijezdu kao dodatnim serijskim naponskim izvorom i pojačalom snage regulacije.Pomoću elektroničkog regulatora napona emReg R se upravlja  efektivnom vrijednošću napona u vremenskoj domeni uzbude primara naponskog transformatora  na prethodno opisani način,tako da se napon sekundara transformatora (s prijenosnim omjerom  N1 : N2 = 230 : (30)42 ili po zahtjevu) superponira s negativnim predznakom pojnom naponu iz mreže.Nazivne snage transformatora su jednake prolaznim snagama svake faze reguliranog tereta,do 3 x 12 kVA / 230V,50 Hz  bez utjecaja na factor snage instalacije,ili po zahtjevu.

             emReg R/xxx-3x400V,je trofazni kompaktni  regulator  predviđen za pogon s jednim trofaznim dodatnim naponskim transformatorom TRRn(3x400)-xxx;3x400/3x42V/In kojem se primari spajaju u trokut,a sekundari serijski u zvijezdu,posebne izvedbe,kao dodatnim serijskim naponskim izvorom i pojačalom snage regulacije. Pomoću elektroničkog regulatora napona emReg R se upravlja  efektivnom vrijednošću napona u vremenskoj domeni uzbude primara naponskog transformatora  tako da se napon sekundara transformatora (s prijenosnim omjerom  N1 : N2 = 400 : (30)42 ili po zahtjevu) superponira s negativnim predznakom pojnom naponu iz mreže do prolaznih snaga reguliranog tereta 3 x 15 kVA / 3x400V,50 Hz ili po zahtjevu.

             Tranzistorski regulatori rasvjete  emReg R su porodica uređaja za tzv.grupnu regulaciju intenziteta rasvjete  svjetlosnih izvora napajanjih izmjeničnim sinusnim naponom,na način da se vrši regulacija svjetlosnog toka putem visokofrekventne pulsno-širinske modulacije struje sinusoide u svakoj poluperiodi napona pomoću antiparalelnih tranzistorskih(IGBT) sklopki(ventila)u praktičnim granicama,prema programiranoj ili izvana zadanoj vrijednosti izlaznog napona(postotak smanjenja), s vlastitom bazom trajnih¸memoriranih parametara regulacije i zaštite te implementiranim automatskim samozaštitnim funkcijama .Ovaj način kontrole pojnog napona/struje je najnoviji, najnapredniji i funkcionalno praktično savršeni način regulacije napona rasvjetne instalacije,između svih vrsta kako elektroničkih tako i elektromehaničkih i hibridnih.Regulatori emReg R posjeduju sva potrebna svojstva takve vrste uređaja(AC chopper),kako u pogledu karakteristika regulacije,tako i u pogledu samozaštitnih,dijagnostičkih i informacijskih svojstava.                                                                                                                                                                     Regulatori emReg R su regulatori s mikroprocesorkim nadzorom vlastitih funkcija,kao i s inteligentnom izmjenom informacija s okružjem i opažanjem bitnih pogonskih stanja i parametara na svojim sučeljima.Imaju kraću povijest uporabe,oko 3 godine za najstarije uređaje u našim realiziranim instalacijama,s vrlo dobrom pouzdanošću (manje od 2,5 % kvarova/god.) u višegodišnjem neprekidnom radu(povijesni podatak iz prakse na bazi cca 100 trofaznih jedinica)na instalacijama s najvećom izloženošću teškim pogonskim i atmosferskim uvjetima(oscilacije napona,flicker,nadnaponski udari,bliski udari groma-nulovane instalacije s združenim uzemljenjem,kratki spojevi u instalaciji i dr.)Regulator nije potrebno štititi od kratkog spoja .Ostale zaštitne i samozaštitne funkcije su:automatsko resetiranje zaštite nakon prorade zaštite uzrokovane prenaponima,automatsko premoštenje regulatora  u slučaju kvara regulatora ili prorade zaštita,,zaštita od tranzijentnih mrežnih prenapona,nadstruje i struje kratkog spoja(nadzirano isključenje  u vremenu 10-100 us),nadtemperature,neispravnog rada okružja.Svaka od navedenih zaštitnih funkcija ima najmanje dva stupnja prorade.                                                                                                                                                          Upravljanje regulatorom emReg  R moguće je vršiti pulsno-širinski moduliranim signalom (PWM) - lokalno ili daljinski,pomoću procesorskiog uređaja PRO - xx  gdje funkcija upravljanja regulatorima ovisi o zahtjevima rasvjetne mreže, odnosno namjenski izrađenim  upravljačkim  programima. Osim upravljanja, PRO –xx može vršiti daljinski nadzor i dijagnostiku rasvjetne instalacije.

Up Arrow Callout: NA VRH

 

emReg R – 3x400V /TRRn(3x400)

 

  Snaga:       I=3x25A/3x5,4kW(kVA)

  Napajanje: 3x230 V,50 Hz

  Tolerancija napona:0,851,1 Un

  Točnost regulacije:+/- 0,2%

  Ukupni toplinski gubici:      < 5%

  Temperatura okoline: -25 - 50 o C

  Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.

  Dimenzije:250x300x175 mm

 

emReg R – 3x400V/TRRn(3x400/42V HQI

 

  Regulacija: PWM 60 - 100%  rasvijetljenosti kontinuirano

                     (minimum, max.ili fiksni nivo po zahtjevu

 

emReg R – 3x400V/TRRn(3x400/42V  NaV

 

  Regulacija: PWM 50 - 100%  rasvijetljenosti kontinuirano

                     (minimum, max.ili fiksni nivo po zahtjevu

 

Podaci za TRRn:

Prolazna/regulirana snaga max. sa:

TRR 1=3x2 kVA (400/42V,50 Hz,10A)

TRR 2=3x4 kVA (400/42V,50 Hz,18A)

TRR 3=3x8 kVA (400/42V,50 Hz,35A)

TRR 4=3x15kVA (400/42V,50 Hz,65A)

Prigušenja: 60dB za osnovnu frekvenciju regulatora

Text Box: PDF ZA ISPIS