Text Box: 	Izvedbe

elReg xxx - 3

 

 Napajanje: 230/400 V,50 Hz

 Temperatura okoline: -25 do + 75 * C

 Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.

 Dimenzije:   250 x 310 x 150 mm

 

elReg HAL - 3

 

 Snaga:       3 x 3,68  kW

 Regulacija: 0 - 100%  rasvijetljenosti(minimum, max.ili

                                      fiksni nivo po zahtjevu)

 

elReg HQI - 3

 

 Snaga:       3 x 3,68  kW(7,5 kVA,cos fi=0,5)

 Regulacija: 60 - 100%  rasvijetljenosti ( kontinuirano

                    ili fiksni nivoi po zahtjevu )

 

elReg NAV - 3

 

 Snaga:       3 x 3,68  kW(7,5 kVA,cos fi=0,5)

 Regulacija: 50 - 100%  rasvijetljenosti ( kontinuirano

                    ili fiksni nivoi po zahtjevu )

 

elReg xxx - 4

 

 Napajanje: 230/400 V,50 Hz

 Temperatura okoline: -25 do + 75 * C

 Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.

 Dimenzije: 250 x 310 x 150 mm)

 

elReg HAL - 4

 

 Snaga:       do 1 x 20  kW

 Regulacija: 0 - 100%  rasvijetljenosti ( kontinuirano

                    ili fiksni nivoi po zahtjevu )

 

elReg HQI - 4

 

 Snaga:       do 1 x 12  kW(24kVA,cos fi=0,5)

 Regulacija: 60 - 100%  rasvijetljenosti ( kontinuirano

                    ili fiksni nivoi po zahtjevu )

 

elReg NaV - 4

 

 Snaga:       do 1 x 12  kW(24kVA,cos fi=0,5)

 Regulacija: 50 - 100%  rasvijetljenosti ( kontinuirano

                    ili fiksni nivoi po zahtjevu )

 

 

elReg xxx - 1

 

  Snaga:       I=4A/0,92 kW

  Napajanje: 230 V,50 Hz

  Temperatura okoline: -25 do + 50 * C

  Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.

  Dimenzije: 45x78x125 mm 

 

elReg HAL - 1

 

  Regulacija: 0 - 100%  rasvijetljenosti(minimum, max.ili

                 fiksni nivo po zahtjevu);regulator ima

                 ugrađen relej s kontaktom  10A/250V,50Hz za

                 galvansko isključenje izlaza u minimumu regulacije

 

elReg HQI - 1

 

Regulacija: 60 - 100%  rasvijetljenosti(minimum, max

                      ili fiksni nivo po zahtjevu)

 

elReg NAV - 1

    Regulacija: 50 - 100%  rasvijetljenosti(minimum, max

                      ili fiksni nivo po zahtjevu)

   

Text Box: 	Tehnički podaci

elReg xxx - 2/In

 

  Napajanje: 230 V,50 Hz

  Temperatura okoline: -25 do + 50 * C

  Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.

  Dimenzije: 68x230x125 mm

 

elReg HAL - 2/I

 

  Snaga:  I1=6A/1,38 kW

                 I2=8A/1,84 kW

                 I3=10A/2,3 kW

  Regulacija: 0 - 100%  rasvijetljenosti(minimum, max.ili

                 fiksni nivo po zahtjevu);regulator ima

                 ugrađen relej s kontaktom  10A/250V,50Hz za

                 galvansko isključenje izlaza u minimumu regulacije

 

elReg HQI - 2/I

 

  Snaga:  I1=6A/1,38 kW

                 I2=8A/1,84 kW

                 I3=10A/2,3 kWž

  Regulacija: 60 - 100%  rasvijetljenosti(minimum, max

                      ili fiksni nivo po zahtjevu)

 

elReg NAV - 2/I

  Snaga:  I1=6A/1,38 kW

                 I2=8A/1,84 kW

                 I3=10A/2,3 kW

  Regulacija: 50 - 100%  rasvijetljenosti(minimum, max

                      ili fiksni nivo po zahtjevu)

 

  Temperatura okoline: 0 - 55 o C

  Relativna vlažnost:    10 - 95%

  Dimenzije:(1) - 45x78x125 mm  (2) - 68x230x125 mm

             Regulatori su sukladni sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005) , odnosno primjenjenim normama: HRN EN 60950-1:2005 i Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005),odnosno primjenjenim normama:HRN EN 61000-3-2:2001,HRN EN 61000-3-3:1997,HRN EN 61000-6-2:2001,HRN EN 61000-6-4:2003

Text Box: 	Elektronički regulatori rasvjete  elReg R

             Tiristorski kontroleri(dimmer-i) i regulatori rasvjete  elReg R su porodica uređaja za regulaciju intenziteta rasvjete svih vrsta svjetlosnih izvora koji s obzirom na fizikalna svojstva standardnih izvedbi izvora podržavaju funkciju regulacije svjetlosnog toka putem faznog upravljanja struje odsijecanjem dijela sinusoide u svakoj poluperiodi napona pomoću antiparalelnih tiristorskih(triac) sklopki(ventila)u praktičnim granicama,ovisno o području uporabe.Ovaj način kontrole pojnog napona/struje je najrašireniji, najednostavniji,najrobusniji i najekonomičniji od svih,kako elektroničkih,tako i elektromehaničkih te hibridnih.                                                    Jedino praktično ograničenje je vezano uz primjenu kod kapacitivnih tereta odnosno impedancija  s kapacitivnim članom(izvori s plinskim izbojem NaV,HQI koji imaju elektromagnetsku prigušnicu za impedanciju koja određuje radnu točku izvora),kod kojih dolazi do naponskih nadvišenja u trenutku provođenja poluvodičkog ventila.                                                                                                                                        Regulatori elReg R su nazastupljeniji u našim realiziranim instalacijama,s nedostižnom pouzdanošću (manje od 0,5% kvarova/god.) u višegodišnjem neprekidnom radu(povijesni podatak iz prakse na bazi cca 1000 trofaznih jedinica)na instalacijama s najvećom izloženošću teškim pogonskim i atmosferskim uvjetima(oscilacije napona,flicker,nadnaponski udari,bliski udari groma-nulovane instalacije s združenim uzemljenjem,kratki spojevi u instalaciji i dr.)                                                                                                                              Ukupna snaga izvora priključenih na regulator ne smije biti veća od nazivne, ali može biti manja, pa čak i bez opterećenja. Regulator je potrebno štititi od kratkog spoja odgovarajućim ultrabrzim/brzim osiguračem. U slučaju pregaranja neke ili čak svih žarulja regulator neće pretrpjeti oštećenja.Ova zaštita u radu bez opterećenja je od najvećeg značenja za sigurnost rasvjetne mreže. Isto tako , nije potreban dodatni uređaj za ograničenje potezne struje( jer regulatori imaju ugrađen ‘’meki start’’. Regulator ima ugrađeno aktivno automatsko ograničenje izlaznog napona za stabilizaciju trajnih prenapona u pojnoj mreži i prenaponsku zaštitu, što osigurava nazivne naponske uvjete žaruljama i kod povišenog napona mreže, odnosno znatno duži životni vijek žarulja.

 Upravljanje regulatorom elReg R moguće je vršiti na više različitih načina:                                                                                           -  pulsno-širinski moduliranim signalom (PWM) - lokalno ili daljinski                                                                  -  bezpotencijalnim kontaktima stupnjevano -  lokalno ili daljinski                                                                       -  procesorskim uređajem PRO - xx  gdje način upravljanja regulatorima ovisi o zahtjevima rasvjetne mreže, odnosno             namjenski izrađenim  upravljačkim  programima. Osim upravljanja, PRO –xx može vršiti daljinski nadzor i dijagnostiku        rasvjetne mreže u okviru mreže PRO uređaja . Za detaljne informacije vidjeti tehničke informacije PRO uređaja.

             Stupanj odnosno područje regulacije ovisi o vrsti regulatora odnosno rasvjetnih izvora i navedeno je za svaku pojedinu vrstu regulatora uz njegove tehničke podatke.

             elReg R/HAL - je izvedba regulatora rasvjete posebno prilagođena za regulaciju rasvjete izvedene halogenim žaruljama za mrežni napon ili sniženi napon pomoću tranformatora),za regulaciju neonskim cijevima na visokom naponu,te za regulaciju rasvjetnih instalacija sa žaruljama sa žarnom niti. Regulator  je opremljen relejnim prekidačem za isključenje energetskog dijela ( gašenje rasvjete ) u krajnjem 0 - položaju.Posebno je prilagođen primjeni toroidnih transformatora za niskonaponske halogene izvore(velike potezne struje,prazni hod transformatora bez tereta).

             elReg R/HQI - je izvedba regulatora rasvjete posebno prilagođena za regulaciju rasvjete izvedene  metalhalogenim žaruljama. Regulator se priključuje između mreže i primara elektromagnetskih prigušnica. Kod shemiranja i spajanja regulatora potrebno je voditi računa o obaveznom spajanju kompenzacijskih kondenzatora električki ispred regulatora.

             elReg R/NAV - je izvedba regulatora rasvjete posebno prilagođena za regulaciju rasvjete izvedene visokotlačnim natrijevim žaruljama. Regulator se priključuje između mreže i elektromagnetskih prigušnica. Kod shemiranja i spajanja regulatora, također je  potrebno voditi računa,  o obaveznom spajanju kompenzacijskih kondenzatora električki ispred regulatora(strana napajanja).

Up Arrow Callout: NA VRH