Text Box: TIPOVI I IZVEDBE REGULATORA RASVJETE

1.Pojedinačni uređaji                                                                                                                                                                             - primjenjuju se za kontrolu pojedinog izvora.Mogu se rasporediti u slijedeće grupe:          

             1.1.Pasivni predspojni uređaji s promjenjivom radnom karakteristikom(prigušnice i transformatori s                              odcijepima + poluvodički preklopnici)

             1.2.Serijski(fazni,linijski)regulatori(prigušnici ili dimmer-i)mrežnog izmjeničnog napona                                                                              -izvedeni različitim tehnologijama i za različite vrste svjetlosnih izvora

                          1.2.1. Serijski(fazni,linijski)regulatori(tiristorski,tranzistorski)-kontinuirana regulacija odsijecanjem                                               dijela poluvala sinusoide struje,različite izvedbe s obzirom na vrstu izvora(žarulje sa                                             žarnom  niti/halogene žarulje;plinom punjene žarulje s plinskim izbojem-                                                                     metalhalogene,natrijeve i dr.) i karakteristike trošila (linearni-ohmski tereti s cos fi=1,                                                 nelinearni-impedancije cos fi od 0,45 do 1) (vidi elReg)                 

                          1.2.2.Serijski(fazni,linijski) regulatori(tranzistorski)-kontinuirana regulacija putem pulsno-                                                                     širinske modulacije napona     

             1.3-Pretvarači-aktivni predspojni uređaji s promjenjivom karakteristikom(elektroničke prigušnice,inverteri                                              prilagođeni pojedinoj tehnologiji i vrsti izvora(fluo-kompaktni izvori,plinom punjene                                                    žarulje s plinskim izbojem,LED)

                          1.3.1.Pretvarači s mrežnim napajanjem

                                       1.3.1.1.Inverteri s konstantnim naponom

                                                    1.3.1.1.1.pretvarači za FC izvore

                                                    1.3.1.1.1.pretvarači za  izvore s plinskim izbojem(metalhalogeni,NaV,Xenon)

                                       1.3.1.2.Inverteri s konstantnom strujom-pretvarači za LED

                                                                 1.3.1.2.1.Pretvarači s pulsno širinskom modulacijom struje svih LED(vidi                                                                                     elLED)

                                                                 1.3.1.2.2.Pretvarači s brzim periodičkim preklapanjem među grupama LED

                          1.3.2.Pretvarači s istosmjernim napajanjem

                                       1.3.2.1.Inverteri s konstantnim naponom

                                                    1.3.2.1.1.pretvarači za FC izvore

                                                    1.3.2.1.2.pretvarači za  izvore s plinskim izbojem(metalhalogeni,NaV,Xenon)

                                       1.3.2.2.Inverteri s konstantnom strujom-pretvarači za LED

                                                                 1.3.2.2.1.Pretvarači s pulsno širinskom modulacijom struje svih LED

                                                                 1.3.2.2.2.Pretvarači s brzim periodičkim preklapanjem među grupama LED

 

2.Grupni uređaji — primjenjuju se za kontrolu više svjetlosnih izvora odnosno cijelih rasvjetnih instalacija.Mogu se                              rasporediti u slijedeće grupe

             2.1.Regulatori mrežnog/pojnog napona instalacije rasvjete                                                                                                             -ovi uređaji se izvode u različitim tehnologijama i vrše regulaciju napona na slijedeće načine:

                          2.1.1.Elektro-magnetski regulatori

                                       2.1.1.1.Regulatori s promjenom  napona servo/koračnim motornim pogonom kutnim                                      zakretanjem primarnog namota- promjena magnetskog prijenosnog omjera(kontinuirano)

                          2.1.2.Elektromehanički regulatori

                                       2.1.2.1.Regulatori s promjenom napona servo/koračnim motornim pogonom                                                                 pomicanjem kliznog kontakta-promjena električkog prijenosnog omjera                                                                   (kontinuirano)

                                       2.1.2.2.Regulatori s preklapanjem odcijepa namota elektromehaničkim                                                                           preklopnicima   (skokovito)

                          2.1.3.Elektronički regulatori

                                       2.1.3.1.Serijski(fazni,linijski)regulatori(tiristorski,tranzistorski)-kontinuirana regulacija                                           odsijecanjem dijela poluvala sinusoide struje,različite izvedbe s obzirom na vrstu                                                izvora (žarulje sa žarnom niti/halogene žarulje;plinom punjene žarulje s plinskim izbojem-                                         metalhalogene,natrijeve i dr.) i karakteristike trošila (linearni-ohmski tereti s                                                               cos j =1,nelinearni- impedancije cos j od 0,45 do 1) (vidi elReg)

                                       2.1.3.2.Serijski(fazni,linijski) regulatori(tranzistorski)-kontinuirana regulacija putem                                        pulsno-širinske modulacije napona,slična izvedba za sve vrste svjetlosnih izvora i                                                karakteristike tereta sa filtracijom harmonika regulacije radi EMC kompatibilnosti                                                       (vidi emReg R)

                                       2.1.3.3.Paralelno-serijski elektronički regulatori s pojačalom snage regulacije

                                                    2.1.3.3.1.Regulator(tiristorski)s beskontaktnim preklapanjem odcijepa namota                                                                              autotransformatora poluvodičkim preklopnicima(skokovito)

                                                    2.1.3.3.2.Regulator(tranzistorski)s kontinuirana beskontaktna pulsno-širinska                                                    regulacija primarnog namota dodatnog transformatora-kontinuirana regulacija                                                putem pulsno-širinske modulacije napona,slična izvedba za sve vrste svjetlosnih                                                 izvora i karakteristike tereta sa filtracijom harmonika regulacije radi EMC                                                                    kompatibilnosti   (vidi emReg R)

 

Up Arrow Callout: NA VRH