Text Box: 	Razdjelnici tunelske rasvjete ELREM PRO-TRx

             ELREM d.o.o. proizvodi sustav uređaja za regulaciju rasvjete u prilagodnim zonama i unutrašnjoj zoni, te odlaznoj  zoni tunela.Sustav regulacije radi po funkciji luminancije(sjajnosti) prilazne zone tunela L20 prema preporukama CIE 88/90. Regulacija je automatska i proporcionalna na način da se s promjenom vanjskog osvjetljenja u prilaznoj/odlaznoj zoni tunela odgovarajuče mijenja rasvjetljenost/sjajnost prilagodnih zona tunela.

             Sustav se sastoji od: svjetlosne sonde ( senzora luminancije/rasvjetljenosti ) MPLx, sa signalnim izlazom 4 - 20 mA, jedan ili više razdjelnika tunelske rasvjete (prema projektu) s ugrađenim kompletom za regulaciju rasvjete ELREM PRO odgovarajuće zone tunela (regulatori rasvjete elReg / emReg R - NaV, procesorski uređaj za upravljanje PRO-CT i PRO-R) i pripadne sklopne opreme ( izborne preklopke, zaštitni prekidači, sklopnici i dr. ).                                                                                                                                          Regulacijom rasvjete se upravlja procesorski (automatski - lokalno/ručno - daljinski) i izvodi se u kompozitnom (skokovito + kontinuiranom)  načinu. Razdjelnik može raditi u lokalnom,  automatskom ili ručnom, načinu upravljanja ili upravljan daljinski.  U razdjelnike se ugrađuje i oprema sustava za daljinski nadzor. Kučište razdjelnika je izrađeno od aluminija ili čelika,obojeno poliuretanskom ili epoksidnom bojom sa standardnim bojama.. Razdjelnici regulacije tunelske rasvjete smješteni su u protupožarno zaštićenim nišama tunela. . Razdjelnik se izrađuje u izvedbama x=1(3 x 2 kW),x=2(3 x 4 kW), x=3(3 x 7 kW), x=4(3 x 12 kW )ili po zahtjevu.

             Razdjelnici i regulatori su sukladni hrvatskim standardima HRN EN50274:2002,HRN EN 60439-1:1999/A1:2004,HRN EN 61000-3-2:2001 i HRN EN 61000-3-3:1997,HRN EN 61000-6-2:2001,HRN EN 61000-6-4:2003 i važećim propisima-zadovoljava uvjete HEP-a  i sukladan je sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi  namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005),Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005) te EU Direktivom 2004/108/EC.Izdajemo proizvodne i ispitne ateste i izjave o sukladnosti i kvaliteti nakon izvršene ugradnje i probnog pogona.

             Navedeni sustav regulacije tunelske rasvjete  je izveden i u funkciji je na svim tunelima  na autocestama  Rijeka - Zagreb, Zagreb - Goričan ,Zagreb - Macelj i Zagreb - Split - Šestanovac-Ravča,te brojnim tunelima na državnim cestama(D-404,Riječka obilaznica,Brze ceste Šibenik-Drniš i Dugopolje-Sinj,i druge).

Text Box: 	Izvedba ELREM PRO-TR4
Text Box: 	Blok shema
Text Box: NAPOMENA ! Za instalacije rasvjete koja je kompenzirana u svjetiljkama koristi se razdjelnik regulacije  opremljen regulatorima tip emReg R  .
Up Arrow Callout: NA VRH