Text Box: 	Razdjelnici regulacije napona ELREM PRO - RRNx

             Razdjelnik regulacije napona ELREM PRO-RRNx s ugrađenim elektroničkim(IGBT) regulatorima napona nove generacije emReg-N  i dodatnim transformatorima TRNx, je predviđen za automatsku, fazno neovisnu, bezkontaktnu i kontinuiranu stabilizaciju napona na privatnim i javnim instalacijama. Namijenjen je za upotrebu kod napajanja s mreža i pojnih točki čije naponske karakteristike onemogučuju ili ugrožavaju pouzdan i dugovječni rad instalacije i priključnih uređaja.

             Nezavisna regulacija faznih napona, brz odziv(100ms), dodatna filtracija harmoničkih izobličenja, neovisnost o valnom obliku mrežnog napona i izostanak utjecaja regulacije na valni oblik i faktor snage instalacije i pojne mreže su neka od važnih svojstava ovog uređaja. Posebno je potrebno istaknuti pogonske nadzorne, sigurnosne i zaštitne funkcije kao što su:  prigušenje prenaponskih tranzijenata,automatska samoinicirajuća vrlo brza aktivna zaštita od strujnih preopterećenja i kratkog spoja(samoinicirajući i samonadzirani prekid struje regulatora u vremenu 10-100us,samostalni pokušaj ponovne uspostave regulacije ,striktni komunikacijski protokol veze s procesorom razdjelnika,dijagnostika i memorija kvarova, te signal ispada(kvara)regulatora ili prorade zaštitnih uređaja s automatskim uklopom premoštenja regulatora(bypass).automatsko premoštenje pod kontrolom procesora razdjelnika po nalogu regulatora u slučaju kvara regulatora ili prorade zaštita u razdjelniku.

             Slične zaštite su ugrađene i u sklop razdjelnika,s odgovarajućom funkcijom i selektivnosti.Razdjelnik ima ugrađena višestruka prigušenja i  zaštitu od tranzijentnih prenapona, zaštite od nadstruje i kratkog spoja, te temperaturne zaštite.Ova visoka razine zaštite osigurava praktično punu raspoloživost funkcije napajanja instalacije(puni pogon u slučaju kvara),te vrlo visok stupanj zaštite opreme u razdjelniku i instalacije.Svim funkcijama razdjelnika upravlja procesorski kontroler PRO-RN koji ima interaktivno korisničko sučelje ( displej i funkcijsku tastaturu ) pomoću kojeg korisnik može pratiti parametre upravljanja i regulacije razdjelnika.

             Izlazni regulirani napon ima neizmjenjen valni oblik ulaznog napona mreže praktički bez unosa izobličenja ( THDu < 0,2 %),zahvaljujući PWM regulaciji i vrlo učinkovitom harmoničkom prigušenju.Opsezi regulacije su:osnovni opseg + /- 10% Uul; te prošireni opseg + /- 18% Uul  ili po zahtjevu.Nazivni izlazni napon je tvornički namješten na 230 V ili prema zahtjevu korisnika (moguča je opcija sa ručnim podešavanjem  na kontroleru PRO-RN od strane  korisnika). Efikasnost regulacije je vrlo visoka,veća od 95%.

             Razdjelnici se proizvode u dvije izvedbe: izvedba za unutrašnju ugradnju(čelični limeni ormar s poliuretanskim ili epoksidnim premazom i izvedba za vanjsku ugradnju(ojačani poliesterski ormar) u izvedbama prolazne snage :   oznaka  osnovni opseg(prošireni opseg)x=1- 3 x 4(2) kVA, x=2 - 3 x 7(4) kVA,x =3 - 3 x 14(7) kVA, x=4 - 3 x 25 (12)kVA.

             Razdjelnici i regulatori su sukladni hrvatskim standardima HRN EN50274:2002,HRN EN 60439-1:1999/A1:2004,HRN EN 60947-4-3:2005, HRN EN 61000-3-2:2001 i HRN EN 61000-3-3:1997 i važećim propisima-zadovoljava uvjete HEP-a  i sukladan je sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi  namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005),Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005) te EU Direktivom 2004/108/EC.Izdajemo proizvodne i ispitne ateste i izjave o sukladnosti i kvaliteti nakon izvršene ugradnje i probnog pogona.

 

Tehnički podaci:

 

Nazivna snaga:

             Osnovni opseg:x=1—3x4kVA;x=2—3x7kVA;x=3—3x14kVA;x=4 - 3x 25kVA

             Prošireni opseg:x=1—3x2kVA;x=2—3x3,5kVA;x=3—3x7kVA;x=4 - 3x 15kVA

Napajanje: 3x230/230 V,50 Hz

Tolerancija napona:0,851,1 Un

Opseg stabilizacije:+/-10% Un;prošireni opseg +/- 18%Un po zahtjevu

Točnost regulacije:+/- 0,2%

Ukupni toplinski gubici:< 5%

Temperatura okoline: -25 - 30 oC

Hlađenje:prisilno vent.30m3/h

Relativna vlažnost:kl.F rel.vl.(10-95%)

Kućište:1130x1000x320 mm(ojačani poliester),IP43,montaža na temelj

Text Box: 	Izvedba ELREM PRO-RRN4
Text Box: 	Blok shema
Text Box: 	Djelovanje
Up Arrow Callout: NA VRH