Text Box: 	Mjerni pretvarač napona MPU-x
Text Box: 	Izvedba MPU-3

             Mjerni pretvarač senzira napon priključenih nadziranih faza L1, L2, L3 230/400V, 50 Hz, uz uvjet zajedničkog N-potencijala nadziranih napona. Izlazni signali su međusobno nezavisni 0-10VDC za pripadne  mjerne ulaze.

             Ovaj uređaj je izrađen u CMOS tehnologiji, što zajedno s ugrađenim komponentama za zaštitu uređaja od mrežnih prenapona i smetnji osigurava dugotrajan točan i pouzdan rad.Uređaj je otporan na izobličenja nadziranih napona.

             Uređaj je projektiran, proizveden i ispitan u skladu s hrvatskim normama.

Text Box: 	Tehnički podaci

MPU-1,MPU-3

Potrošnja:               max 2 W

Napon napajanja Us : 24 V DC

Tolerancija napona napajanja: +,- 25% Us

Nadzirani napon:   MPU-1; 1 x 230 V, 50 Hz

                                  MPU-3; 3 x 230 V, 50 Hz

Točnost mjerenja napona: 0,5%

Stabilnost:               max 0,01% / oC

Opseg ulaz/izlaz: 0—250 VRMS,50Hz = 0—10V DC

Klasa izolacije :      II

Test izolacije:         2500 V, 50 Hz, 60 s

Uvjeti okoline:         -25 oC do + 55 oC,kl. F rel. vl.

Kućište:                    45 x 78 x 125 mm, samogasivo

Pričvršćenje:          na šinu 35 mm, ( EN 50022 )

Sukladnost normama:HRN EN 60688,HRN EN 55014-1,

HRN EN 55014-2,HRN EN 61000-3-2,HRN EN 61000-3-3

             Mjerni pretvarač napona MPU-x je elektronički uređaj za prihvat i pretvorbu efektivne vrijednosti napona u distributivnoj  naponskoj mreži 230/400V,50Hz u istosmjerni napon 0-10VDC.Područje primjene je kod realizacije neobračunskih mjerenja i nadzoru napona u sklopnim i razvodnim korisničkim postrojenjima,posebno onima s regulacijom napona,jer je ovaj uređaj prilagođen mjerenju RMS vrijednosti napona svih valnih oblika.Izvodi se kao jednofazni i trofazni uređaj,pri čemu svaka mjerena faza ima svoj mjerni signal.

Text Box: 	Izvedba MPU-1

             Mjerni pretvarač senzira napon priključene nadzirane faze 230V, 50 Hz. Izlazni signal je 0-10VDC .