Text Box:  	elReg R - je porodica tiristorskih regulatora rasvjete upravljanih s promjenjivom faznim kutom provođenja, namijenjena za grupnu regulaciju instalacija rasvjete izvedenih s halogenim i/ili sa žaruljama sa žarnom niti(HAL),te regulaciju rasvjete izvedene žaruljama s plinskim izbojem(HID);metalhalogenim žaruljama(HQI) i visokotlačnim natrijevim žaruljama(NaH/HPS) u nekompenziranim instalacijama(kompenzacija se izvodi na pojnoj strani regulatora-vidi shemu spajanja),s ograničenim utjecajem na pojnu mrežu i reguliranu instalaciju(EMC sukladnost).
.

Mjerni pretvarač svjetlosnog toka/luminancije MPLx

Text Box: 	Mjerni pretvarač napona MPU-x je elektronički uređaj za pretvorbu efektivne vrijednosti napona u distributivnoj naponskoj mreži 230/400V,50Hz u izolirani mjerni signal 0-10VDC.Područje primjene je kod realizacije neobračunskih mjerenja i nadzoru napona u sklopnim i razvodnim korisničkim lakoindustrijskim postrojenjima,posebno onima s regulacijom napona,jer je ovaj uređaj prilagođen mjerenju RMS(stvarne efektivne vrijednosti)vrijednosti napona svih valnih oblika.
.

Mjerni pretvarač napona MPU-x

Text Box: REGULATORI
Text Box:  	emReg R - su elektronički regulatori napona nove generacije (IGBT) za pulsno-širinski moduliranu (PWM)regulaciju napona instalacije rasvjete bez dodatnog izobličenja valnog oblika mrežnog napona. Primjenjiv je samostalno i/ili uz posredstvo naponskog dodatnog transformatora u serijskom spoju kao pojačala snage,za grupnu regulaciju napona instalacija rasvjete sa svim vrstama i tipovima izvora bez obzira na faktor snage tereta,a uz primjenu pripadnih filterskih elemenata bez nepovoljnog utjecaja na pojnu mrežu i reguliranu instalaciju (EMC sukladnost).

Elektronički regulatori rasvjete emReg R

Text Box:  	emReg N - su elektronički regulatori napona nove generacije (IGBT) za pulsno-širinski moduliranu (PWM)regulaciju napona instalacija napajanih iz javne ili privatne mreže (pojne točke) bez izobličenja valnog oblika napona posredstvom naponskog dodatnog transformatora kao dodatnog serijskog naponskog izvora. Primjenjiv je na svim instalacijama,bez obzira na vrstu i faktor snage tereta,a uz primjenu pripadnih filterskih elemenata bez nepovoljnog utjecaja na pojnu mrežu i reguliranu instalaciju (EMC sukladnost).Tipična primjena je predviđena kao stabilizator napona distributivne mreže ili regulacija/stabilizacija napona dijela korisničke mreže.

Elektronički regulatori napona emReg N

Text Box: 	Mjerni pretvarač svjetlosnog toka/luminancije MPLx je uređaj koji pretvara količinu prihvaćene svjetlosti u analogni strujni mjerni signal 4-20mA proporcionalan rasvjetljenosti/sjajnosti na mjernom mjestu. Uređaj je moguće primjeniti za različite svrhe, a izveden je specijalno za upravljanje prilagodnom rasvjetom tunela.

Elektronički regulatori rasvjete  elReg R

Text Box:  	elReg V - je porodica tiristorskih regulatora ventilatora upravljanih s promjenjivom faznim kutom provođenja,namijenjena za meko upuštanje i/ili regulaciju ventilacije izvedene jedno/trofaznim asinhronim elektromotorima u nekompenziranim instalacijama (kompenzacija se izvodi na pojnoj strani regulatora-vidi shemu spajanja),s ograničenim utjecajem na pojnu mrežu i reguliranu instalaciju (EMC sukladnost).
.

Elektronički regulatori ventilacije  elReg V

Text Box: PRETVARAČI
Text Box: 	Podnaponski relej UVR-x je uređaj za nadzor napona. Upotrebljava se u trofaznim ili jednofaznim mrežama izmjeničnog napona 230 V,50 Hz.Napajanje uređaja je odvojeno od nadziranih faznih ulaza.Uređaj nije osjetljiv na izobličenja valnog oblika nadziranih napona.Ispad napona napajanja i kvar uređaja su alarmno stanje.

Podnaponski relej UVR-x

Text Box: 	Paleta procesorskih uređaja koji služe za nadzor, lokalno i daljinsko upravljanje cestovnom i tunelskom rasvjetom,ventilacijom i regulaciju rasvjete i napona,s dijagnostikom i memorijom kvarova i pogonskih stanja, mjerenjima fizikalnih veličina,s interaktivnim sučeljem za komunikaciju s osobljem.Programi za ove uređaje su samostalno razvijeni na bazi bogatog iskustva u projektiranju,proizvodnji, izgradnji i održavanju sustava rasvjete,ventilacije i napajanja električnom energijom na autocestama.

Uređaji za upravljanje i nadzor sustava rasvjete,ventilacije i napajanja el.energ. PRO-**

Text Box: PLC-i
Text Box: RELEJI