Tiristorski i regulatori ventilacije  elReg V  su porodica uređaja za regulaciju broja okretaja svih vrsta ventilatora putem faznog upravljanja struje odsijecanjem dijela sinusoide u svakoj poluperiodi napona pomoću antiparalelnih tiristorskih(triac) sklopki(ventila)u praktičnim granicama,ovisno o području uporabe.Ovaj način kontrole pojnog napona/struje je najrašireniji, najednostavniji,najrobusniji i najekonomičniji od svih,kako elektroničkih,tako i elektromehaničkih te hibridnih.                                                                                                             Regulatori elReg V s visokom pouzdanošću i robusnošćupredviđeni su za industrijske primjene instalacijama s najvećom izloženošću teškim pogonskim i atmosferskim uvjetima(oscilacije napona,flicker,nadnaponski udari,bliski udari groma-nulovane instalacije s združenim uzemljenjem,kratki spojevi u instalaciji i dr.)                                                                                                                                             Ukupna snaga ventilatora priključenog na regulator ne smije biti veća od nazivne, ali može biti manja, pa čak i bez opterećenja. Regulator je potrebno štititi od kratkog spoja odgovarajućim ultrabrzim/brzim osiguračem/prekidačem. Isto tako , nije potreban dodatni uređaj za ograničenje potezne struje( jer regulatori imaju ugrađen ‘’meki start’’ u svim fazama. Regulator ima ugrađeno aktivno automatsko ograničenje izlaznog napona za stabilizaciju trajnih prenapona u pojnoj mreži i prenaponsku zaštitu, što osigurava povoljne naponske uvjete..

 Upravljanje regulatorom elReg  moguće je vršiti na više različitih načina:                                                                                  - potenciometrom                                                                                                                                                        -  pulsno-širinski moduliranim signalom (PWM) - lokalno ili daljinski                                                                  -  bezpotencijalnim kontaktima stupnjevano -  lokalno ili daljinski                                                                       -  procesorskim uređajem PRO - Vx  gdje način upravljanja regulatorima ovisi o zahtjevima projekta, odnosno namjenski izrađenim  upravljačkim  programima. Osim upravljanja, PRO - Vx može vršiti daljinski nadzor i dijagnostiku u okviru mreže PRO uređaja . Za detaljne informacije vidjeti tehničke informacije PRO uređaja.

elReg V - 3

 

 Napajanje: 3x230 V,50 Hz

 Snaga:       3 x 6,4  kW(3x7,5 kVA,cos fi=0,85)

 Regulacija: 50 - 100%  okr.min(minimum, max.ili

                 fiksni nivo po zahtjevu)

 Temperatura okoline: -25 do + 75 * C

 Relativna vlažnost: 10 - 95%,kl. F rel.vl.

 Dimenzije:   250 x 310 x 150 mm

 

elReg V - 4

 

  Napajanje: 3x400 V,50 Hz

  Snaga:       do 36 kW(43kVA,cos fi=0,85)

  Regulacija: 50 - 100%  okr.min(minimum, max.ili

                 fiksni nivo po zahtjevu)

  Temperatura okoline: –25 to + 50 oC

   Relativna vlažnost: 10 - 95%,kl. F rel.vl.

   Dimenzije: 250 x 400 x 150 mm)

 

elReg V - 1

 

  Napajanje: 230 V,50 Hz                                                          

  Snaga:       I=4A/0,72 kW

  Regulacija: 50 - 100%  okr.min(minimum, max.ili

                 fiksni nivo po zahtjevu);regulator ima

                 ugrađen relej s kontaktom  10A/250V,50Hz za

                 galvansko isključenje izlaza u minimumu regulacije

  Temperatura okoline: –25 to + 50 oC

  Relativna vlažnost: 10 - 95%,kl. F rel.vl.

  Dimenzije: 45x78x125 mm

Text Box: 	Tehnički podaci

elReg V - 2/In

 

  Napajanje: 230 V,50 Hz

  Snaga:  I1=6A/1,2 kW

                 I2=8A/1,56 kW

                 I3=10A/2,0 kW

  Regulacija: 50 - 100%  okr.min(minimum, max.ili

                 fiksni nivo po zahtjevu);regulator ima

                 ugrađen relej s kontaktom  10A/250V,50Hz za

                 galvansko isključenje izlaza u minimumu regulacije

  Temperatura okoline: –25 to + 50 oC

  Relativna vlažnost:10 - 95%,kl. F rel.vl.

  Dimenzije:68x230x125 mm

             Regulatori su sukladni sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005) , odnosno primjenjenim normama: HRN EN 60950-1:2005 i Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005),odnosno primjenjenim normama:HRN EN 61000-3-2:2001,HRN EN 61000-3-3:1997,HRN EN 61000-6-2:2001,HRN EN 61000-6-4:2003

Text Box: 	Elektronički regulatori ventilacije  elReg V
Up Arrow Callout: NA VRH