Text Box: 	Razdjelnici tunelske ventilacije  ELREM PRO-TVx

             ELREM d.o.o. proizvodi sustav uređaja za ventilaciju  tunela. Sustav ventilacije radi po funkciji iz projekta ventilacije.

             Sustav se sastoji od: mjernih uređaja ventilacije , više razdjelnika tunelske ventilacije (prema projektu) s ugrađenim kompletom za mjerenja u odgovarajućoj zoni tunela (vidljivost/ koncentracija CO, brzina i smjer strujanja zraka, magla) i pripadne upravljačke automatike(procesorski komplet PRO-TV ili SDV podstanica) i sklopne opreme ( ELREM PRO-Vx procesorski uređaj za nadzor i upravljanje sklopnog dijela razdjelnika, izborne preklopke, zaštitni prekidači, sklopnici i dr. ).Ovisno o sistemu uklopa ventilatora i predviđenog načina regulacije intenziteta strujanja zraka,moguće su izvedbe:s izravnim upuštanjem,s zvijezda/trokut upuštanjem,s mekim upuštanjem,s regulatorima/upuštačima ventilatora(elReg V ili drugi).                                                                 Ventilacijom se upravlja procesorski (automatski - lokalno/ručno - daljinski). Razdjelnik može raditi u lokalnom,  automatskom ili ručnom načinu upravljanja ili upravljan daljinski.  U razdjelnike se ugrađuje i oprema sustava za daljinski nadzor SDV/SDUN. Kučište razdjelnika je izrađeno od aluminijskog ili čeličnog dekapiranog lima,s dvokomponentnim poliuretanskim zaštitnom standardnom bojom.Razdjelnici tunelske ventilacije smješteni su u požarno zaštićenim nišama tunela.Povijest pogona I dnevnici održavanja dokazuju da su sustav ventilacije I razdjelnici pouzdani I efikasni.

             Navedeni sustav je izveden i u funkciji je na svim tunelima  na autocestama  Rijeka - Zagreb, Zagreb - Goričan ,Zagreb - Macelj i Zagreb - Split - Šestanovac-Ravča,te brojnim tunelima na državnim cestama .

             Razdjelnici su sukladni hrvatskim standardima HRN EN 50274:2002,HRN EN 60439-1:1999/A1:2004,i važećim propisima-sukladan je sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi  namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005),Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005) te EU Direktivom 2004/108/EC.Izdajemo proizvodne i ispitne ateste i izjave o sukladnosti i kvaliteti nakon izvršene ugradnje i probnog pogona.

Text Box: 	Izvedba ELREM PRO-TV1
Text Box: 	Blok shema
Up Arrow Callout: NA VRH